Konin

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miejski w Koninie (UM)
  • 62-500 Konin
  • pl. Wolności 1
  • Tel.: +48 63 240-11-11
  • www.konin.pl
  • E-mail: um_konin@konet.pl
  • NIP: 665-00-17-907
  • REGON: 000657237
 • Starostwo Powiatowe w Koninie
  • 62-500 Konin
  • al. 1-go Maja 9
  • Tel.: +48 63 240-32-00
  • www.powiat.konin.pl
  • E-mail: powiat@powiat.konin.pl
 • Miejski Zakład Komunikacji (MZK)
  • 62-500 Konin
  • ul. M. Dąbrowskiej 8
  • Tel.: +48 63 242-89-42
  • www.mzk-konin.com.pl
  • E-mail: sekretariat@mzk-konin.com.pl
  • NIP: 665-001-38-26
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (PWSZ)
 • Klub Sportowy "Aluminium" Konin (dawniej: Klub Sportowy "Górnik" Konin)
 • Aluminium Konin-Impexmetal SA
  • 62-500 Konin
  • ul. Hutnicza 1
  • Tel.: +48 63 247-44-88
 • Powiatowy Urząd Pracy w Koninie (PUP)
  • 62-500 Konin
  • ul. Zakładowa 4
  • Tel.: +48 63 243-03-92
  • www.pup.konin.pl
  • E-mail: poko@praca.gov.pl
 • Dworzec Polskich Kolei Państwowych (PKP)
  • 62-500 Konin
  • ul. Kolejowa 1
  • Tel.: +48 63 240-73-61, +48 63 242-43-14
  • www.pkp.pl
 • Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie SA (KWB)
 • Nieruchomości ABAKUS
  • 62-500 Konin
  • ul. Staszica 19
  • Tel.: +48 63 244-16-44
  • www.abakus.konin.pl
  • E-mail: biuro@abakus.konin.pl
  • Gadu-Gadu :3190336
 • Elizabeth Konin
 • Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego "Medyk" (KKPK)
 • Urząd Skarbowy w Koninie (US)
  • 62-500 Konin
  • ul. Zakładowa 7a
  • Tel.: +48 63 245-68-77
  • www.uskonin.lm.pl
  • E-mail: us3011@mofnet.gov.pl
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Koninie (WSHE)
  • 62-500 Konin
  • ul. Przemysłowa 85 (obok FUGO)
  • Tel.: +48 63 249-78-70
  • www.wshe.lodz.pl
  • E-mail: konin@wshe.lodz.pl

O Koninie

Miasto w województwie wielkopolskim, na skraju Doliny Konińskiej, Pojezierza Kujawskiego, Wysoczyzny Tureckiej i Równiny Rychwalskiej, nad Wartą oraz jeziorami: Parnowskim i Gosławskim; powiat grodzki, siedziba powiatu konińskiego. 84 tysiące mieszkańców (2000).

Ważny ośrodek przemysłowy i handlowo-usługowy Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego; wielki ośrodek przemysłu energetycznego: opalane węglem brunatnym elektrownie Konin i Pątnów; rozwinięty przemysł metalurgiczny (huta aluminium z walcownią blach i taśm cienkich), maszynowy (urządzenia dla górnictwa odkrywkowego), elektrotechniczny, materiałów budowlanych (prefabrykaty), odzieżowy, spożywczy (cukrownia, mleczarnia, proszkownia mleka, młyn, spichlerz zbożowy, przetwórnia owoców); Zakład Transportu Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" w Kleczewie SA; siedziba wielu przedsiębiorstw budowlano-montażowych ( (głównie budownictwo energetyczne); duży węzeł drogowy (droga europejska Rotterdam-Moskwa z fragmentem autostrady Al trasa Bydgoszcz-Kalisz) przy linii kolejowej Poznań-Warszawa; Wyższa Szkoła Zawodowa, nauczycielskie Kolegiom Języków Obcych oraz filie: poznańskiej i toruńskiej Akademii Ekonomicznej Politechniki Poznańskiej, wyższych szkół - Kupieckiej ze Zgierza i Ekonomiczno-Humanistycznej z Łodzi; stacja badawcza Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, ośrodek badawczo-rozwojowy przemysłu spirytusowego; wiele szkół średnich; współpraca partnerska z 6 miastami europejskimi; 2000 Konin otrzymał Europejski Dyplom Rady Europy; działają: domy kultury, galerie sztuki, Muzeum Okręgowe w zamku w Gosławicach; corocznie odbywają się: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, ogólnopolski festiwale filmowe, muzyczne, poezji, piosenki żeglarskiej; wiele obiektów sportowych: kryte baseny, hale sportowe, pawilon szermierczy, stadiony (m.in. lekkoatletyczny).

Miasto, rozciągające się na długości 16 km, składa się z kilku części, rozdzielonych terenami przemysłowymi, kolejowymi i rolnymi; niewielkie stare miasto leży na lewym brzegu Warty - przeważa zabudowa małomiasteczkowa, zajmująca także częściowo wyspę między Wartą a przecinającym jej zakole Kanałem Ulgi; współczesne centrum administracyjno-handlowe (wraz ze stadionem i amfiteatrem) leży na prawym brzegu Warty; na zachód od rynku Park im. F. Chopina oraz park leśny; w północnej części Konina wzdłuż drogi do Ślesina, dzielnice przemysłowe: Niesłusz, Marantów, Maliniec, Gosławice, Pątnów i Gosławice-Cukrownia; dużą powierzchnię zajmują cieki i zbiorniki wodne: Jezioro Gosławskie i Jezioro Pątnowskie (część ciągu jezior ślesińskich). Warta wraz z kanałami i odnogami - Pową, Topiecem i Kanałem Ślesińskim; w krajobrazie miasta widoczne wysokie kominy elektrowni, zwałowiska nadkładu ziemnego i głębokie odkrywki. W pobliżu Konina rezerwat leśny Złota Góra; nad Jeziorem Parnowskim ośrodki wypoczynku świątecznego i żeglarstwa.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Ślady osadnictwa od okresu mezolitu; wczesnośredniowieczny ośrodek grodowo-miejski na wysepce na Warcie, w XlI w. na południowy zachód od grodu powstała osada targowa; prawa miejskie przed 1293; zniszczony 1331 przez Krzyżaków, odbudowany za panowania Kazimierza III Wielkiego; miasto królewskie; w XIV w. przejściowo gród kasztelański; do XVII w. ośrodek rzemieślniczy (głównie sukiennictwo) i handlowy; XVI-XVIII w. starostwo niegrodowe; w XVII w. upadek Konina spowodowany m.in. spaleniem miasta 1656 przez Szwedów; od 1793 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie).

W 1. połowie XIX w. rozwój warsztatów tkackich, następnie zakładów włókienniczych; w 2. połowie XIX w. powstał przemysł metalowy i spożywczy; od 1912-14 połączenie kolejowe. W czasie okupacji niemieckiej 1939-45 wcielony do III Rzeszy, wysiedlenia ludności do GG, 1939-40 getto (więźniowie wywiezieni do innych gett); jesienią 1941 w lesie w pobliżu Gosławic Niemcy zamordowali około 1,5 tysiąca osób; ośrodek konspiracji AK i NSZ; 1945-49 w rejonie Konina działalność organizacji antykomunistycznych. W XIV w.-1975 i od 1999 siedziba powiatu.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Konin leży nad Wartą. To obecnie przemysłowe miasto, centrum Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego, istniało już w XIII w. Tutejszy późnogotycki bazylikowy kościół parafialny Św. Bartłomieja (2. połowa XIV-XVI w.) ma zachodnią fasadę zdobioną gotyckim portalem oraz basztę ze strzelnicami. Od południa zachowała się renesansowa kaplica kopułowa z początku XVII w. Polichromie w kościele pochodzą z początku XX w., a ich twórcą był Eligiusz Niewiadomski, zabójca pierwszego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza. Na placu przy kościele stoi 2,5-metrowy granitowy romański słup z datą 1151 (napis z XVI w.) informujący o połowie drogi między Kaliszem a Kruszwicą. Na dnie od starego miasta znajduje się barokowy, ustawiony w podkowę klasztor Reformatów, wzniesiony w XVIII w, wraz z kościołem Św. Marii Magdaleny; Klasycystyczny ratusz, którego drewniana wieża ozdobiona jest zegarem z klasztoru w Lądzie, powstał na przełomie XVIII i XIX w. W narożu placu Zanikowego zachował się budynek szkuty talmudycznej i ciekawie dekorowana synagoga z XIX w., z oknami w kształcie dziurek od klucza (dziś siedziba biblioteki).

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Koniński Okręg Przemysłowy

Koniński Okręg Przemysłowy. Powstał on w latach 60. i 70. dzięki przystąpieniu do eksploatacji dość bogatych zasobów węgla brunatnego (jakkolwiek eksploatowano i wytwarzano z niego brykiety już przed i podczas drugiej wojny światowej), liczących około 1,2 mld ton. Był jednym z okręgów, jakie utworzono w ramach programu industrializacji kraju. Obszar wschodniej Wielkopolski poddany uprzemysłowieniu był gospodarczo zacofany, o złych warunkach dla rozwoju rolnictwa, praktycznie pozbawiony przemysłu. W szybkim czasie w okolicy Konia i Turka przystąpiono do wydobycia węgla(odkrywki: "Murantów", "Jóźwin", "Kazimierz", "Pątnów" i "Lubstów" w kopalni Konin oraz "Adamów" i "Koźmin" w okolicy Turka) oraz wybudowano 3 duże elektrownie ("Konin" - 583 MW, "Pątnów" - 1600 MW i "Adamów" - 600 MW), a także hutę aluminium (Konin-Maliniec). W Kole wybudowano duże zakłady mięsne, fabrykę materiałów ściernych i mleczarnię oraz rozbudowano zakłady ceramiczne. W Turku rozwinięto przemysł włókienniczy (jedwabniczy) oraz mleczarski (produkcja serów). Jest to mimo wszystko okręg przemysłowy, którego powstanie, funkcjonowanie i rozwój, warunkował węgiel brunatny. Jego złoża (niskokaloryczne) szybko się jednak wyczerpują i fakt ten już dziś powinien skłaniać do podjęcia działań na rzecz restrukturyzacji regionu. Będzie to przedsięwzięcie konieczne i niemniej ważne, jak w przypadku GOP-u. Głównymi ośrodkami regionu jest Konin, Koło, Turek oraz Słupca.

Źródło:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000

Dolina Konińska

Opis 1: Dolina Konińska - część Niziny Południowopolskiej - stanowi ja fragment pradoliny między Koninie a Pyzdrami, z użytkami zielonymi i lasami na wyższych terasach. Bardzo silna antropopresja uwidacznia się poprzez przemysł energetyczny zlokalizowany w Koninie.

Opis 2: Dolina Konińska - północna część Niziny Południowowielkopolskiej, między kotlinami: Śremską na zachodzie a Kolską na wschodzie, oraz Pojezierzem Kujawskim na północy a Równiną Rychwalską na południu; powierzchnia 240 km2; równoleżnikowy odcinek doliny Warty od Konina po Pyzdry - fragment pradoliny powstałej na przedpolu lodowca zlodowacenia Wisły; gleby glejowe (Gleysols) i torfowe (Histosols); na tarasach zalewowych siedliska łęgów wierzbowo-topolowych, otoczone dominującymi zbiorowiskami łąk; na wyższych tarasach kompleksy borów sosnowych i pola uprawne; główne miasto - Konin.

Źródła:
 1. Polska II, red. nauk. Wiesław Malik, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2000
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Konin w liczbach

Powierzchnia miasta 82,2 km2 (8 220 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 80 618
Liczba urodzeń w 2006 roku 756
Liczba zgonów w 2006 roku 598
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 662
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 1 233
Ilość osób, które pracują 25 334
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 5 327
Ilość książek w miejskich bibliotekach 293 889 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 204 (o średniej powierzchni 90,0 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 110
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 8 237
Dochody miasta (gminy) 283 454 159,85 zł
Wydatki miasta (gminy) 311 328 774,34 zł
Średnia pensja w Koninie 2 539,66 zł (co stanowi 96,3% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w Koninie 33 648
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 15,1
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl